Keurmerk trouwruimte

Voordat bedrijven zich die zich bezig houden met trouw ruimtes zich kunnen presenteren op onze website moeten ze aan een bepaald keurmerk voldoen. Het Keurmerk voor trouwruimten staat voor professionele en betrouwbare bedrijven in de trouwbranche. Deze bedrijven hebben het Keurmerk Trouwen verdiend omdat ze met hoge cijfers de bedrijfsscreening hebben behaald, uitgevoerd door een extern jurist en een extern, onafhankelijk onderzoeksbureau. Daarnaast is het bedrijf door verschillende referenties positief beoordeeld en worden bruidsparen goed, professioneel en gastvrij behandeld.

Het bedrijf wordt voor de screening Keurmerk Trouwen beoordeeld op diverse onderdelen alvorens ze op onze website worden geplaatst. Een deel hiervan zal worden gescreend door een juridisch advieskantoor, en een deel door  een communicatiebureau. Wanneer het bedrijf van beide bureaus een positief advies krijgt en een totaal score haalt van tenminste 75 punten, zal het Keurmerk Trouwen voor één jaar worden toegekend. Dat geldt natuurlijk ook voor de verschillende trouwruimtes die ze zullen aanbieden aan potentiele klanten die onze website bezoeken.

De diverse onderdelen zijn:

Algemene voorwaarden, offerte en factuur

Website, sociale media en online reviews

Bedrijfsontwikkeling

Telefonisch- en e-mail contact

Referentencheck

Elk jaar zal het bedrijf opnieuw moeten worden gescreend. Na de vierde screening is het Keurmerk Trouwen geldig voor twee jaar, waardoor de screening vanaf dan om het jaar wordt afgenomen. Bij het behalen van de vijfde screening, ontvangt het bedrijf een Keurmerk Trouwen met Ster. Dit is om de bruidsparen te laten zien dat het bedrijf al 5 jaar aaneengesloten voldoet aan de eisen van het keurmerk. Elke twee jaar kan het bedrijf een extra ster behalen.